Evropska strategija za podatke

Blogs

Evropska strategija za podatke
Zadnjih godina digitalne tehnologije transformirale su društvo te imale jak uticaj na sektore  svih djelatnosti i svakodnevni život svih građana Evrope.

Na početku je važno shvatiti da se u središtu digitalne transformacije nalaze podaci. U društvu u kojem pojedinci stvaraju sve veće količine podataka, način na koji se podaci prikupljaju i upotrebljavaju mora na prvo mjesto staviti interese pojedinca, u skladu s evropskim vrijednostima, utemeljenim pravima i pravilima, navodi se u Strategiji za podatke Evropske komisije.  Građani će prihvatiti inovacije utemeljene na podacima i imati povjerenja u njih samo ako su sigurni da je korišćenje i dijeljenje ličnih podataka u EU potpuno usklađeno sa strogim pravilima EU o zaštiti podataka. 

Cilj evropske strategije za podatke jeste da EU postane lider u društvu zasnovanom na podacima. Stvaranje jedinstvenog tržišta podataka omogućiće nesmetani protok istih unutar EU i kroz različite sektore u korist medicine, privrede, istraživanja, nauke i javne uprave. Omogućavanjem ljudima, privrednim subjektima i organizacijama da koriste podataka od značaja, direktno će uticati na donošenje boljih odluka koje će podstaći njihovu veću konkurentnost na tržištu

Ukratko, EU će stvoriti jedinstveno tržište podataka gdje:

 • imamo protok podataka unutar EU i između sektora u korist svih;
 •  se evropska pravila, posebno o privatnost i zaštiti podataka, kao i zakoni o konkurenciji, u potpunosti poštuju;
 • su pravila za pristup i upotrebu podataka poštena, praktična i jasna.

Postojeći regulatorni i istraživački modeli u medicini oslanjaju se na pristup zdravstvenim podacima, uključujući podatke o pacijentima, na pojedinačnom nivou. Jačanje dostupnosti i korišćenja zdravstvenih podataka ključno je za inovacije u zdravstvenom sektoru. Takođe, može značajno pomoći zdravstvenim sistemima u donošenju odluka na bazi dokaza kako bi se poboljšala dostupnost, efektivnost i održivost zdravstvenih sistema. Bolji pristup zdravstvenim podacima može značajno podržati rad regulatornih tijela u zdravstvenom sistemu, procjenu inovativnih medicinskih proizvoda kao i dokazivanje njihove sigurnosti i efikasnosti.

Pacijenti moraju imati pravo pristupiti svojim ličnim zdravstvenim podacima i nadgledati ih te dozvoliti njihovu prenosivost. Djelovanje u cilju da se svakom građaninu pruži siguran pristup njegovoj digitalnoj zdravstvenoj evidenciji i da se može osigurati prenosivost zdravstvenih podataka, unutar i izvan granica, poboljšaće pristup i kvalitet liječenja, smanjiti troškove pružanja zdravstvenih usluga i doprinijeti modernizaciji zdravstvenih sistema.

Osim toga treba osigurati povjerenja pacijenata u to da, nakon što su dali saglasnost za dijeljenje svojih podataka, zdravstveni sistemi etički upotrebljavaju takve podatke omogućavajući da se saglasnost u svakom trenutku može povući. Digitalizacijom zdravstva EU može dosta napredovati, čime će povećavati kvalitet zdravstvene zaštite i smanjiti troškove. Napredak će često zavisiti od spremnosti država i pružaoca zdravstvene zaštite da udruže snage i pronađu načine za korišćenje i poređenje podataka u skladu s Generalnom regulativom o zaštiti podataka (GDPR - General Data Protection Regulation).

Evropska komisija će u narednom periodu:

 • Razviti sektorske zakonodavne okvire za evropski prostor za zdravstvene podatke kojima će se dopuniti horizontalni okvir zajedničkog prostora za prikupljanje podataka.
 • Preduzeti mjere za jačanje pristupa građana zdravstvenim podacima i njihovu prenosivost te ukloniti prepreke prekograničnog pružanja digitalnih zdravstvenih usluga
 • Evropska komisija se obavezuje da će iskoristiti resurse za podsticanje razvoja nacionalnih elektronskih zdravstvenih evidencija i interoperabilnosti zdravstvenih podataka primjenom formata za razmjenu elektronskih zdravstvenih evidencija.
 • Povećati prekograničnu razmjenu zdravstvenih podataka
 • Povezati i staviti na korišćenje putem sigurnih, udruženih repozitorija, posebne vrste zdravstvenih informacija, kao što su elektronske zdravstvene evidencije, genomske informacije (za najmanje 10 miliona ljudi do 2025.) i digitalne zdravstvene snimke, u skladu s GDPR-om.
 • Omogućiti razmjenu elektronskih zdravstvenih kartona pacijenata i e-recepata između 22 države članice koje koriste infrastrukturu digitalnih usluga e-zdravstva (eHDSI) do 2022.
 • Započeti prekogranične elektronske razmjene medicinskih snimaka, laboratorijskih nalaza i otpusnih lista putem eHDSI-ja te poboljšati virtualni model konsultacija i registre evropskih referentnih mreža;
 • Podržavati projekte s velikom količinom podataka koje koriste mreže regulatornih tijela.

Ovim aktivnostima će se poboljšati prevencija, dijagnoza i liječenje (posebno onkoloških pacijenata, oboljelih od rijetkih bolesti te česte i složene hronične bolesti), istraživanje i inovacije, donošenje zdravstvenih politika i regulatorne aktivnosti država članica u području javnog zdravlja.

Ovakva digitalna Evropa trebala bi odražavati najbolje od Evrope i biti otvorena, pravedna, raznolika i demokratska.